Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Jalis bvba – Wielewaalstraat 1 – 8432 Leffinge  – België
BTW : BE0687.503.534

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en inclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

Bestellingen en betalingen

Voor betaling kan gekozen worden uit mogelijkheden via Mollie.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Jalis bvba gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

Verzending

Wij leveren (voorlopig) uitsluitend in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Verzendingskosten worden bij de aankoop vermeld, maar verzenden is doorgaans gratis. Wat timing betreft: het duur in de magazijnen doorgaans 2 tot 3 dagen tot wanneer de bestelling buiten gaat. De meeste van onze partners zitten in Europa, zoals Duitsland, Letland en UK. Afhankelijk van de koerierdiensten reken je dus best op een week tegen dat jouw bestelling in je bus ligt! We doen er alles aan om alle bestellingen zo snel mogelijk tot bij jou te krijgen, maar in tijden van Corona is dit niet altijd evident :-). In uitzonderlijke gevallen hebben wij een back-up site in U.S. waaruit verzonden wordt. We vermijden dit maar in uitzonderlijke tijden van Corona moeten ook wij hier soms op terugvallen. 

Recht om af te zien van de aankoop van de goederen
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de bestelling.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in  originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. 

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper betaald.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.

Klachten
Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s.
Indien er zich typfouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.
Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.
Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren.
Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

Verantwoordelijkheid

Jalis bvba kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. 

Garantie
Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie.
Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen.

De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de      koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voorvermelde garantiestelsel.

Privacy
De gegevens van onze klanten zijn voor ons erg belangrijk en wij stellen ook alles in het werk om compliant te zijn conform de GDPR.

Wij werken echter met enkele verwerkers en deze lijst kan ten allen tijde opgevraagd worden. Maar een voorbeeld is de accountant, Mollie als betaalpartner en Easyhost/Combell als server provider.

Evenals is de mogelijkheid om uw rechten als betrokkene uit te oefenen door ons te contacteren op de algemene adressen. Mocht u verdere vragen hebben hier rond, contacteer ons gerust of bezoek onze pagina rond privacy.

Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming

Onderaannemingen
Wij produceren onze producten niet in house en werken met een leverancier hiervoor samen.

Scroll to Top